Werkstress...hoe ontstaat het?

Stress op de werkvloer is beroepsziekte nummer 1.

Meer dan een miljoen mensen loopt jaarlijks het risico op een burn-out en andere werkgerelateerde psychische ziektes. Dat kan duizend-en-een oorzaken hebben en zich manifesteren in even zoveel symptomen.
Een van de oorzaken is werkstress.

Maar hoe ontstaat werkstress?
En hoe kan het zo zijn dat er binnen een bedrijf of afdeling mensen zijn die helemaal geen werkstress ervaren, terwijl anderen continu het gevoel hebben dat het ze allemaal teveel wordt?

Hieronder geef ik 8 oorzaken van werkstress.

1. Niet voldoende oog voor een passende loopbaan
Soms ervaren medewerkers werkstress, omdat hun baan en takenpakket toch niet bij ze past. Veel mensen vinden het lastig om dat toe te geven of durven geen andere keuze te maken. Ze blijven daarom ‘hangen’ in werk dat ze niet leuk vinden, omdat ze denken dat ze geen andere keuze hebben. 

2. Te weinig of te veel eigen autonomie
De meeste mensen vinden het prettig om invloed te kunnen uitoefenen op hun werk en werkwijze. Als ze het gevoel hebben dat ze slechts uitvoerder zijn van beleid, levert dat ontevredenheid op in het werk en daarmee stress. Aan de andere kant voelt niet iedereen zich prettig bij teveel autonomie. De overgang naar zelfsturende teams, bijvoorbeeld, kan juist weer voor een onveilig gevoel zorgen. Medewerkers hebben dan het gevoel alles zelf te moeten uitvinden.


3. Teveel focus op wat er verkeerd gaat
‘Ik heb het druk’ lijkt de norm geworden. Hierdoor verschuift de focus van wat goed gaat naar wat niet is gelukt. Er ontstaat een negatieve flow, waarin medewerkers steeds vaker ontevreden naar huis gaan. ‘Want het is weer niet gelukt om de hele ‘to-do lijst’  af te werken’. Terwijl er zoveel wel is afgerond. Meer oog voor wat wel is gelukt en meer complimenten naar elkaar kunnen helpen.


4. Ongewenst gedrag zorgt voor werkstress
Ongewenst gedrag is een belangrijke oorzaak van werkstress. Als een organisatie een snelle groei doormaakt, is het oppassen geblazen. Ongewenst gedrag ligt dan op de loer. Er is minder aandacht voor processen en procedures. Er gebeurt meer informeel, waardoor mensen zich onveilig voelen. Ook ligt de focus teveel op het werk en er is geen aandacht voor elkaar. Zo ontstaat dan vaak een vicieuze cirkel, want door het ongewenste gedrag ontstaat weer werkstress.


5. Combinatiedruk
Vaak ontstaat werkstress niet alleen door drukte op het werk, maar ligt de oorzaak in een combinatie van factoren. Dat kan zijn, omdat een medewerker een baan combineert met zorg voor jonge kinderen of de zorg voor een (hulpbehoevende) ouder. Ook een druk sociaal leven kan zorgen voor stress. Dat laatste lijkt door social-media erger geworden. Iedereen moet het leuk hebben en overal aan meedoen. Hierdoor is er zowel privé als op het werk te weinig rust.


6. (Veranderende) wet- en regelgeving
Als wetgeving of regels veranderen, kan dat een groot effect hebben op de werkvloer. Dat is bijvoorbeeld het geval bij een reorganisatie. Reorganisaties zorgen voor een andere werkwijze. Dit levert onzekerheid op bij medewerkers en daardoor stress. Ook de keuze van sommige organisaties voor meer tijdelijke contracten in plaats van vaste aanstellingen, levert soms werkdruk op. Er moet steeds een nieuw iemand worden ingewerkt. Met werkdruk voor de ‘achterblijvers’ als gevolg. Of mensen hebben het gevoel dat ze zich in twee jaar moeten bewijzen en gunnen zich te weinig tijd om goed in te werken.


7. Verharding in de maatschappij
In beroepen waarin veel contact is met mensen, zoals het onderwijs en de zorg, ervaren steeds meer medewerkers dat dit contact moeizamer of soms zelfs grimmiger verloopt. Mensen zijn mondiger en veeleisender. Soms is er ook sprake van agressie. Dat levert veel onveiligheid op voor medewerkers en daarmee werkstress.


8. Zingeving
Zingeving is de behoefte dat wat we doen in het leven een waarde heeft.
De meeste mensen werken niet alleen voor geld of status, maar vinden het (onbewust) ook belangrijk dat ze zinvol werk doen.
Door automatisering en tijdsdruk in bijvoorbeeld de zorg is er steeds minder aandacht voor de behoefte van de patiënt. Hierdoor kan het gevoel van zingeving afnemen.

Maar wat kun je nou doen aan die werkstress?
Je hebt hier meer invloed op dan je misschien denkt.

Het bespreekbaar maken van werkstress is de eerste stap.
In de week van 12 t/m 15 november vind de Week van Werkstress plaats.
Centraal staat het bespreekbaar maken van dit onderwerp om van Werkstress naar Werkplezier te kunnen gaan.

Wil jij meedoen (alleen of met je collega's)? Geef je dan op voor de GRATIS challenge Week van de Werkstress.

Je zult dan 5 dagen lang elke dag 1 of 2 opdrachten ontvangen die je gaan helpen bij het bespreekbaar maken en herkennen van werkstress.

Opgeven kan via https://mailchi.mp/c454f2e1e850/aanmeldenweekvandewerkstress

Reactie schrijven

Commentaren: 0